Ako sa dá zamilovať do chémie

Stredoškoláci dostali na chemickom jarmoku Chemshow príležitosť spoznať chémiu v atraktívnom svetle

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave pred druhým kolom podávania prihlášok na štúdium ukázala stredoškolákom cez popularizačné prednášky, chemický jarmok a chemické pokusy, aký má dnes chémia rozsah. A rozprávali im o nej nielen tí, ktorí na nej učia, ale aj študenti a absolventi.

Inžinierka Ivana Gálisová končí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity doktorandské štúdium. Hovorí, že ak by sa ešte raz rozhodovala pre štúdium na vysokej škole, nezaváhala by a prihlášku by opäť poslala len sem. Pritom paradoxne Ivana Gálisová ako stredoškoláčka snívala o štúdiu medicíny. Nevzali ju. Dnes už hovorí vďakabohu, lebo na chemickej fakulte sa doslova našla. Nebola sama čo Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU najskôr vnímala ako náhradu za medicínu. Až časom so spolužiakmi prišli na to, že im bude lepšie, ak nebudú medikmi, ale chemikmi. Lebo pomáhať ľuďom a životnému prostrediu môžu aj ako chemici. Bakalárske štúdium skončila v odbore chemické materiály a medicínska chémia a v inžinierskom štúdiu pokračovala na oddelení plastov, kaučuku a vlákien. V doktorandskom štúdiu sa zamerala na plasty, je na oddelení, ktoré sa zaoberá výskumom bezodpadových plastov.

Špecializácia v treťom ročníku

Ivana Gálisová pochádza z malej dedinky Nadlice v okrese Partizánske. Maturovala na gymnáziu v Topoľčanoch. Jej obľúbenými predmetmi boli vždy matematika, biológia, fyzika, nikdy sa ne nemusela nejako špeciálne pripravovať. Jednoducho k nim mala vždy vzťah a chápala ich. Priznáva, že pre ňu bývali utrpením hodiny dejepisu aj náuky o spoločnosti, tie sa učila čisto mechanicky, neoslovovali ju. „Ja som skôr ten typ, čo myslí logicky,“ hovorí Ivana. Maturovala z biológie a fyziky, na technike však potrebovala aj matematiku a aj chémiu. Keď nastúpila na fakultu chemickej a potravinárskej technológie, využila počas prvých semestrov semináre, kde si opakovali stredoškolskú chémiu, fyziku a matematiku. „Bolo to dobrovoľné, chodila som na chémiu, nematurovala som z nej a videla som, že mám v nej slabiny,“ spomína Ivana. Prvé ročníky sú také všeobecnejšie, prechádza sa všeobecnou chémiou, až v treťom bakalárskom ročníku sa študent rozhoduje pre špecializáciu podľa toho, čo ho počas štúdia zaujalo, lebo už prešiel cez všetky oddelenia, cez všetky druhy chémie.

Počas štúdia budúci chemici strávia dlhé hodiny na laboratórnych cvičeniach.
Foto: Archív fakulty

Veľa laboratórnych cvičení

Treba otvorene povedať, že štúdium na tejto fakulte nie je prechádzka ružovou záhradou, nedá sa odfláknuť. Toto nie je fakulta, ktorá sa dá vyštudovať rýchlo a bez zainteresovania, tu sa nedajú veci „opajcovať“ či skopírovať, potrebujete logické myslenie. K danému predmetu máte najskôr prednášky, kde vám vysvetlia problematiku, nasledujú cvičenia, na ktorých sa daná problematika počíta, a na laboratórnych cvičeniach si to všetko môžete vyskúšať ako v praxi. Ivana s úsmevom hovorí, že najskôr sa im zdali tie laboratórne cvičenia zdĺhavé, trvajú aj niekoľko hodín. „Ale chémia je o tom. Ak chceme dosiahnuť úplne nový produkt, chce to trpezlivosť a čas,“ ozrejmuje Ivana. A potom práve na laboratórnych cvičeniach študent najlepšie pochopí chemické reakcie alebo destilácie, lebo na prednáške mohol zo všetkých tých nakreslených uhlíkov, plusov a mínusov získať akurát tak hotový mišmaš. „Keď to však vidíte v reáli v labáku, pochopíte to,“ vraví Ivana. V budúcom akademickom roku inžinierka Gálisová doktorandské štúdium ukončí a už dnes nemá obavu, kde sa zamestná. „Chémia je predsa všade, nepoznám nezamestnaných spolužiakov“.

Prvákov by potrebovali aj osemsto

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity si uchádzači v druhom kole môžu prihlášku podať až do 9. augusta. Na štúdium prijímajú bez prijímacích pohovorov. Do prvých ročníkov bakalárskeho štúdia by chceli prijať 700 až 800 uchádzačov. Vybrať si môžu spomedzi šiestich bakalárskych odborov v štandardnej trojročnej dĺžke, ale aj v takzvaných konverzných študijných programoch. Tie trvajú o rok dlhšie, pričom prvý rok si môžu študenti doplniť chýbajúce vedomosti z matematiky a prírodných vied. Dekan fakulty Anton Gatial na nedávnej Chemshow pre stredoškolákov povedal, že uchádzač by mal podľa neho hlavne prejaviť záujem o chémiu. Potom už záleží len na ňom, či si vyberie trojročný alebo štvorročný model štúdia, v závislosti od jeho vedomostí z matematiky a prírodných vied. „V tom, v čom sme jedineční, je práve štúdium chemických technológií, anorganická technológia a materiály, organická technológia, spracovanie ropy, ďalej ponúkame štúdium chemického inžinierstva, široké štúdium v oblasti potravinárstva a výživy, biotechnológií a tiež máme jeden bakalársky smer zameraný na automatizáciu a informatizáciu v chemickom a potravinárskom priemysle,“ vymenoval dekan. Na chemickom jarmoku sa na konci júna zúčastnilo viac ako sedemsto stredoškolákov z celého Slovenka a dostali na ňom plastický obraz, kde sa dnes s chémiou môžu uplatniť a aká je užitočná v praktickom živote. Zhovárali sa s nimi doktorandi, mladí vedci, absolventi z jednotlivých ústavov a oddelení, takže jarmok mal generačne spriaznenú atmosféru. Spoznali však aj svojich prípadných vyučujúcich, neraz vedecké kapacity aj na medzinárodnej úrovni. Ukázali stredoškolákom, na akých výskumoch robia, aký bude ich úžitok. No a samozrejme nechýbali ani chemické efektné „výbuchy“ či chemické pokusy. Všetky študijné programy bakalárskeho štúdia sú podporované motivačnými odborovými štipendiami. Fakulta bola dlhodobo ratingovou agentúrou ARRA vyhodnocovaná ako najlepšia technická fakulta a je to tak dodnes.

Fakty – Čo je to konverzný ročník?

 

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava