CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravovanom podujatí a časovom harmonograme sme priebežne informovali verejnosť prostredníctvom fakultnej webovej stránky ako aj sociálnych sietí. Zároveň sme zaslali pozvánku na vyše 100 stredných škôl z celého Slovenska. Naplánovali sme tri organizované termíny návštev na fakulte –  v pondelok a v stredu poobede a v piatok v doobedňajších hodinách. Po úvodnej prednáške o fakulte a možnostiach štúdia sa návštevníci presunuli do fakultnej knižnice, kde si mohli pozrieť príjemné priestory študovne. Tu sa budúci maturanti rozdelili podľa svojho záujmu do skupín, ktoré sa presunuli do laboratórií na vybrané pracoviská zabezpečujúce šesť našich bakalárskych študijných programov. V stredu sme ešte zorganizovali aj on-line návštevu fakulty spojenú s diskusiou o štúdiu a prijímacom konaní.

Okrem podrobnejších informácií o jednotlivých programoch sme stredoškolákom predviedli naživo aj chemické experimenty. Našou snahou bolo ukázať, že chémia je zážitková veda a bez kombinácie chémie s inými prírodovednými disciplínami a technickým prístupom by v súčasnosti veľa vecí neexistovalo alebo nefungovalo.

Potešilo nás, že počas celého januára vrátane Týždňa otvorených dverí k nám zavítali aj viaceré stredoškolské triedy spolu zo svojimi učiteľmi chémie (z celého Slovenska, od Senice až po Michalovce). V rámci týchto návštev si stredoškoláci mohli odcvičiť vybrané niektoré laboratórne cvičenia v našich študentských laboratóriách a vypočuť si aj náučno-popularizačné prednášky. Ako ilustrujú fotografie, na našich akciách bola veľmi príjemná atmosféra. V januári 2024 takto navštívilo fakultu a jej laboratóriá vyše 300 stredoškolských študentov.

Všetkých stredoškolákov a nadšencov chémie, fyziky a biológie zároveň srdečne pozývame na ďalšiu našu tradičnú akciu Chemický jarmok – CHEMSHOW 2024, ktorá sa uskutoční v priestoroch Novej budovy FCHPT na konci júna 2024. Informácie o nej nájdete na fakultných web stránkach www.fchpt.stuba.skwww.skolaobjawow.sk.

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023
Náhľad článku

Vitajte v revolučnom svete lovcov algoritmov. Staňte sa moderným inžinierom

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorá je dlhodobo najlepšou technickou fakultou na Slovensku, sa nevenujeme len chémii a ...
12.12.2022

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava