Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied. Na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo 14.12.2023 v Pálffyho paláci Bratislava, získala  hlavnú cenu TOP študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/23 naša kolegyňa Ing. Miroslava Mališová, PhD., odborná asistentka z Oddelenia organickej technológie, katalýzy a ropy FCHPT STU. Ing. Mališová získala ešte aj ďalšie 2 ocenenia: cenu UNIQA za udržateľnosť a cenu v kategórii Prírodné vedy, chémia.

Ing. Miroslava Mališová PhD, sa už od svojho bakalárskeho štúdia na FCHPT STU venuje výskumu pokročilých motorových palív. Jej hlavným cieľom je vývoj bionafty ako alternatívneho paliva ku motorovej nafte, pripravenej ekologickým spôsobom z nepotravinárskych zdrojov. Už počas inžinierskeho štúdia napísala dve vedecké publikácie a získala dve prvé a jedno tretie miesto na medzinárodných  študentských vedeckých konferenciách. Slovensko reprezentovala ako delegát na fóre pre mladých budúcich lídrov organizovanou Svetovou Petrolejárskou radou. Počas doktorandúry získala významné ocenenia akými sú Cena sv. Gorazda udeľovaná Ministerstvom školstva, vedy a výskumu ako aj Pochvalné uznanie dekana. Stala sa držiteľkou štyroch rôznych štipendií a riešiteľkou troch vedeckých projektov. Absolvovala vedeckú stáž na Technickej univerzite vo Viedni, kde sa venovala tematike katalytického spracovania CO2 ako skleníkového plynu na hodnotné suroviny. Svoju fakultu a svoj výskum reprezentovala celkovo s 23 príspevkami na zahraničných a domácich konferenciách a je hlavnou autorkou šiestich vedeckých publikácii s celkovým citačným ohlasom 34. Počas štúdia sa taktiež stala tútorom pre zahraničných Erasmus študentov a konzultantom dvoch diplomových a jednej bakalárskej práce. Je členkou „Young Scientist Commitee“, ktorá je spoluorganizátorom prestížneho celosvetového kongresu o katalýze.  Svoj voľný čas venuje aj propagácii štúdia vedy a techniky, či už na sociálnych sieťach alebo šírením dobrého mena fakulty na svojej domovskej základnej škole. Svoj doktorský titul získala v máji 2023 a odvtedy sa naplno venuje výskumu a pedagogike ako odborný asistent na FCHPT STU. Jej cieľom je venovať sa vede aj naďalej a „skúsiť dosiahnuť aj nedosiahnuteľné“.

FCHPT STU je hrdá na svoju kolegyňu, Mirka gratulujeme.

Miroslava Mališová

Ing. Mališová s diplomami pre Študentskú osobnosť Slovenska

Ďalší ocenení študenti a mladí výskumníci, Ing. Mališová ako absolútna víťazka v strede

Ing. Mališová s prodekanom, zástupcom FCHPT STU

Ďalšie články

Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023
Náhľad článku

Vitajte v revolučnom svete lovcov algoritmov. Staňte sa moderným inžinierom

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorá je dlhodobo najlepšou technickou fakultou na Slovensku, sa nevenujeme len chémii a ...
12.12.2022

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava