Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológia požívatín. Počas výskumnej práce sa venoval najmä problematike stanovenia a aplikácie zdraviu prospešného rezistentného škrobu do cereálnych výrobkov, metódam eliminácie a stanovenia obsahu kontaminantov vznikajúcich počas tepelného opracovania potravín a sledovaniu nových metód znižovania toxických aflatoxínov v mlieku. Jeho doktorandská práca sa zaoberala vývojom mliečnych výrobkov zo zníženým obsahom cholesterolu, ktoré by mohli byť jedným zo zmysluplných krokov oslabenia kardiovaskulárnych ochorení. Svoje výsledky publikoval v niekoľkých vysoko hodnotených zahraničných časopisoch, pričom do dnešného dňa má 12 článkov abstrahovaných vo vedeckých databázach Scopus alebo Web of Science. Najväčším úspechom je publikovanie článku v časopise Trends in Food Science and Technology, ktorému podľa databázy Web of Science patrí druhé miesto v kategórii potravinárskej chémie a technológie s impaktovým faktorom 16. Za svoje svedomité štúdium získal aj niekoľko ocenení, napr. pochvalné uznanie dekana fakulty a cenu rektora STU za vynikajúce plnenie študijných povinností, či 1. miesto v súťaži mladých vedeckých pracovníkov rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka za najlepšiu vedeckú prácu roku 2021 s významným aplikačným prínosom udelené Slovenskou akadémiou pôdohospodárskych vied. Ocenenie Študentská osobnosť Slovenska, ktorú vyhlasuje Junior Chamber International Slovakia pod záštitou prezidentky SR pani Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied získal na slávnostnom vyhlasovaní 19.decembra 2022 v Pálffyho paláci v Bratislave.

Lukáš, gratulujeme

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Vitajte v revolučnom svete lovcov algoritmov. Staňte sa moderným inžinierom

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorá je dlhodobo najlepšou technickou fakultou na Slovensku, sa nevenujeme len chémii a ...
12.12.2022

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava