Pridajte sa k zasväteným…

Bezpečné potraviny a kozmetika budú vašou doménou

Bio, eko a bezpečnosť patria dnes k top trendom v spoločnosti, osobitne u Generácie Z. Horúcimi sú najmä v oblasti produktov každodennej spotreby – potravín, ktoré jeme a kozmetických výrobkov, ktoré si aplikujeme. Spojené sú s nimi mnohé otázky. Ktoré potraviny patria na pult a ktoré už nie? Sú všetky „éčka“ v nich škodlivé? A ako je to s meniacimi sa názormi na správnu výživu? Je pravda, že všetko označené „bio“ a „eko“ je naozaj kvalitné? A „prírodná“ kozmetika a kozmetika z lekární – je bezpečnejšia ako „bežná“ kozmetika z drogérií? Alebo celkovo: je fóbia z chémie vo výžive a kozmetike opodstatnená?

Éra zdravia vyžaduje zasvätených

Produkcia bezpečných potravín a kozmetických výrobkov si vyžaduje odborníkov, ktorí poznajú moderné technologické procesy a ovládajú príslušné právne predpisy Európskej únie. Ale rešpektujú pritom na jednej strane pravidlá racionálnej výživy a ekologického prístupu k technológiám i obalovým materiálom a na strane druhej – prijateľné ceny finálneho výrobku. Nie je to jednoduché.

Vaše poslanie začína u nás

Odborné know-how, s ktorým dokážete prispieť k splneniu uvedených cieľov a naplniť svoje osobné poslanie, získate na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Už niekoľkokrát za sebou bola vyhodnotená ako najlepšia technická fakulta na Slovensku a v oblasti potravín a kozmetiky má viacero medzinárodne cenených vedeckých výstupov. Ako absolventi bakalárskeho študijného programu Potraviny, výživa, kozmetika nadobudnete základné teoretické poznatky a laboratórnu zručnosť nielen z mnohých prírodovedných predmetov a informačných technológií, ale aj predmetov v oblasti chémie, technológie, analýzy, bezpečnosti a balenia potravín a kozmetiky. Naučíte sa základné technologické procesy, ktoré sú dôležité napríklad aj kvôli predchádzaniu rozmnoženia zdraviu škodlivých mikroorganizmov. Oboznámite sa s princípmi formulácie základných kozmetických výrobkov, aby boli účinné a zdraviu prospešné. Môžete sa zapojiť aj do praktického výskumu – napríklad do prípravy fermentovaných potravín pre ľudí trpiacich alergiou na mliečny proteín či mliečne zložky (napr. laktózová intolerancia), do hľadania moderných postupov odstraňovania nebezpečných látok z potravín (napr. akrylamidu), do hodnotenia novodobých antioxidantov alebo do skúmania žiaduceho a nežiaduceho prieniku zložiek kozmetiky do kože človeka.

Kde sa môžete uplatniť?

Uplatniť sa môžete v inštitúciách verejného a privátneho sektora, vo vývoji, výskume, výrobe, v laboratóriách štátneho zdravotného dozoru, ale i v marketingu týchto produktov. Získané poznatky si však môžete prehĺbiť, ak budete pokračovať v štúdiu v niektorom nadväzujúcom magisterskom študijnom programe.

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023
Náhľad článku

Vitajte v revolučnom svete lovcov algoritmov. Staňte sa moderným inžinierom

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave, ktorá je dlhodobo najlepšou technickou fakultou na Slovensku, sa nevenujeme len chémii a ...
12.12.2022
Náhľad článku

Tím profesora Pavla Alexyho predstavil vynález svetových rozmerov

Náš bioplast si žiadajú v Oxforde Tím okolo profesora Pavla Alexyho z STU vyvinul špeciálny bioplast – Nonoilen. Unikátny je tým, že na rozdiel od iných bioplastov sa nevyrába so syntetickými pr...
25.11.2022

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava