Odborník žiadaný doma i v zahraničí

Posúva svet vpred

Súčasný stav spoločnosti, zdravia a životného prostredia stavia mnohé výzvy pred nastupujúce generácie vysokoškolákov a budúcich odborníkov. Nie je to len zabezpečenie zdravej racionálnej výživy ľudí, ale aj zmenšovanie environmentálnych problémov a zlepšovanie zdravia a kvality života. Vo všetkých týchto smeroch a prakticky v každom priemyselnom odvetví nachádzajú svoje uplatnenie nové biotechnológie. Či už sa pozrieme na nové materiály, rozložiteľnosť priemyselných odpadov, vývoj bioplastov, biopalív, ekologické poľnohospodárstvo, výrobu a vývoj liečiv, vôní pre parfumy alebo aj využitie mikroorganizmov v potravinárstve. Biotechnológie sú dôležitou stavebnou súčasťou vytvárania našej budúcnosti a aj preto patria k základným výskumným a technologickým prioritám v rámci programov EÚ.

Inovácie v prospech budúcnosti

Biotechnológiami sa dosahujú využiteľné aplikácie mikroorganizmov, rastlín a živočíchov v priemysle, pôdohospodárstve, medicíne, životnom prostredí a energetike a sú založené na integrovanom použití prírodných, technických, pôdohospodárskych a lekárskych vied. Táto rýchlo sa rozvíjajúca oblasť so širokým uplatnením však kladie na odborníkov vysoké požiadavky. Ich kreativita pri hľadaní nových riešení je postavená na znalostiach viacerých vedných odborov: molekulovej biológie, mikrobiológie, biochémie, enzymológie, genetiky a inžinierskych disciplín. Výzvy doby ako je ochrana životného prostredia, zdravé potraviny, nové materiály pred súčasnými i budúcimi biotechnológmi otvárajú obrovské inovačné možnosti vo viacerých smeroch – od klasických biotechnológií (výroby vína, piva, biomasy, organických rozpúšťadiel) až po environmentálne, alebo farmaceutické využívanie metabolických vlastností mikroorganizmov. Mnohé z biotechnologických noviniek majú už teraz potenciál zmeniť našu budúcnosť.

Môžeš začať tvoriť u nás

Zaujímavé biotechnologické projekty, ktoré už reprezentujú Slovensko vo svete, vznikajú na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Fakulta, ktorá bola už niekoľkokrát za sebou vyhodnotená za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku, má ich na svojom konte hneď niekoľko. Jej pedagógovia sú napríklad spoluautormi celosvetového patentu na biotechnológiu imobilizácie mikroorganizmov a enzýmov, ktorá ich uzavrie do určitého systému a niekoľkonásobne zvýši tak ich efektivitu. A o ďalších budeme tiež zrejme ešte počuť vo svete medicíny. Na pracoviskách fakulty sa pracuje tiež na enzýme, ktorý bude brániť rakovinovým bunkám sa ďalej množiť, alebo na enzýme, ktorý bude schopný odstraňovať histamín, čo bude obrovským prínosom pre ľudí s histamínovou intoleranciou. Študenti so zameraním na biotechnológie sa cez experimentálnu prácu dostávajú aj priamo k výskumu a vývoju v špičkových laboratóriách, získavajú znalosti a kvalifikáciu, ktorá im umožní uplatniť sa v širokej oblasti biotechnologického priemyslu, medicíne, farmácii ako aj vo výskumných pracoviskách zameraných na biotechnológie a potravinárstvo. Stávajú sa žiadanými odborníkmi doma aj v zahraničí a hrajú kľúčovú úlohu pri vývoji nových efektívnych biotechnológií.

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava