Nové prístupy k liečbe rakoviny i antibiotiká

Študijných programov na STU bude viac

Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave pribudol nový študijný program: Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie. Nový program sa otvoril pre študentov so záujmom o výskum a vývoj nových liečiv, medicínsku a farmaceutickú chémiu a biochémiu.

Narastajúca hrozba rezistencie mikroorganizmov voči antibiotikám či zvyšujúci sa výskyt nádorových a ďalších civilizačných ochorení na jednej strane a potreba spojiť sily v hľadaní riešení pre zdravie obyvateľstva na strane druhej, boli impulzom pre Slovenskú technickú univerzitu a jej Fakultu chemickej a potravinárskej technológie otvoriť nový študijný program Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie. Špičkové odborné zázemie fakulty, ktorá bola už niekoľkokrát za sebou vyhlásená za najlepšiu technickú fakultu na Slovensku, a kvalitné vybavenie jej učební a laboratórií dáva predpoklady pre vzdelávanie budúcich odborníkov v oblasti biologických aplikácii chemických vied pre modernú farmáciu.

Našou ambíciou je prispieť do skladačky vo výskume génov, proteínov a mikroorganizmov nielen priamo v laboratóriách, ale aj učebniach vzdelávaním nových odborníkov, ktorí budú rozvíjať našu prácu ďalej.“, vysvetľuje Albert Breier z Ústavu biochémie a mikrobiológie, FCHPT STU.

Vo výskume génových mutácií a zmien proteínov, ktoré vedú k patologickým procesom v ľudskom organizme, nie sú nováčikovia. Spolu so študentami sa vedeckí pracovníci z FCHPT STU zamerali na výskum proteínov a zaznamenali významný úspech. V spolupráci s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky CB v SAV prišli k poznaniu, že vedia zistiť stav kedy budú leukemické bunky na chemoterapiu necitlivé a teda liečba bude obmedzene účinná.

Pred nedávanom sa nám podarilo spresniť výskum anglických kolegov, ktorí našli proteín vyskytujúci sa v leukemických bunkách pri určitom type leukémie. My sme zistili, že je prítomný len v prípade, keď sú bunky citlivé na chemoterapiu. Akonáhle začnú byť na chemoterapiu rezistentné, proteín sa stratí. Vieme dopredu povedať, či by konkrétna chemoterapeutická liečba mohla zaberať alebo nie“, dopĺňa A. Breier.

Poznanie presných mechanizmov prebiehajúcich v bunkách umožňuje výskumníkom vyvíjať novodobú cielenú liečbu s čo najmenšími vedľajšími účinkami. Aj na FCHPT sa usilujú nájsť také liečivá, ktoré nezasiahnu celý organizmus a celú bunku, ale mieria presne do cieľa. No nie je to jediný výskumný cieľ, ktorému sa tu v rámci ústavu biochémie a mikrobiológie spolu so študentami venujú. Je to napríklad aj rezistencia mikroorganizmov voči antibiotikám a hľadanie nových účinných zlúčenín.

Príprava mladých odborníkov prebieha teda viacerými smermi. Získajú tu nielen výbornú teoretickú bázu podloženú najnovšími výsledkami výskumu, ale naučia sa pracovať s novými technológiami, prístrojmi a získajú zručnosť v laboratórnej praxi. Znalosti v moderných disciplínach molekulárnej biológie, biochémie a biofyzikálnej chémie tak budú môcť neskôr zužitkovať vo výskumnej alebo výrobnej praxi orientovanej na potreby medicíny a farmácie a to napr. pri vývoji špecifických liečiv proti civilizačným chorobám.

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava