Budúcnosť medicíny môže závisieť práve od Teba

Čo je medicína 21. storočia

Medicína sa mení. Najnovšie výskumy naznačujú, že jej tón v neďalekej budúcnosti bude udávať molekulárna a celulárna biológia, biochémia, biotechnológie a bioinformatika. Ich rozvoj otvorí cestu k presným diagnózam a cielenej, maximálne individualizovanej liečbe, šitej doslova na mieru pacienta. Aj Ty môžeš byť toho súčasťou. Otvárajú sa Ti dvere medicíny a tvorivosti vo vedných odboroch, ktoré definitívne zmenia jej tvár. Už teraz sú žiadané a vysoko hodnotené. Ak máš teda chuť, záujem a odvahu riešiť nové cesty poznania pridaj sa k nám. Prispieť do personalizovanej medicíny nového tisícročia to už stojí za to!

Prihlás sa na štúdium našich programov Biotechnológia, Biochémia a biomedicínske technológie, v ktorých sa zoznámiš s modernými metódami analýzy biologických vzoriek a spôsobmi ich interpretácie. Bude len na tebe, či sa rozhodneš ich ďalej rozvíjať a otvárať cestu novinkám v praktickej medicíne.

Každý vie, že základom úspešnej liečby je presná a detailná diagnostika. Čím podrobnejšia, tým vyšší predpoklad úspešnosti. Ako náš absolvent sa môžeš podieľať na vývoji nových diagnostických metód a liečebných postupov. Budeš partnerom lekárov a vďaka odborníkom ako Ty budú môcť prejsť od štatisticky podložených protokolov k skutočne individualizovanej liečbe. I tých najobávanejších ochorení.

 

Odborníci biotechnológií menia tvár medicíny

Dnes tušíme, že stojíme na prahu revolúcie v prístupe k liečeniu. Možno si už aj Ty počul o novej, prevratnej liečbe chronickej myeloidnej leukémie, ktorá nielen lieči, ale zachováva plnohodnotnú kvalitu života. Za týmto úspechom stojí objavenie príčiny ochorenia a vývoj moderných liečiv v biochemických a biotechnologických laboratóriách. Práve ony výrazne menia kvalitu života, ktoré držia vyvolané zmeny pod kontrolou a bránia nekontrolovanému deleniu bielych krviniek. Objavenie týchto liekov výrazne zmenilo kvalitu života pacientov a ich dlhodobú prognózu. Môžu pracovať, športovať, normálne žiť.

Štúdiom na FCHPT STU sa môžeš stať odborníkom pripraveným riešiť podobné významné úlohy. Naznačujú to aj výsledky našich absolventov v odboroch výskumu a vývoja pre biomedicínske aplikácie, ktorí pracujú v najvýznamnejších inštitúciách doma a v zahraničí. Podieľajú sa napríklad na vývoji modernej liečby cukrovky, alebo leukémie odolnej voči chemoterapeutikám, ale aj na štúdiu vplyvu voľných kyslíkových radikálov pri rozvoji rôznych ochorení a mnohých ďalších výskumných témach a novinkách, ktoré môžu podstatne zmeniť zdravotný stav ľudí na svete.

 

Staň sa jedným z nich

Personalizovaná medicína potrebuje veľa odborníkov, ktorí lekárom podajú pomocnú ruku a ktorí budú schopní analyzovať veľké množstvo údajov – od genetických až po vplyvy prostredia a životného štýlu. Poskytnú účinné nástroje cielenej liečby. Štúdiom našich programov na NAJLEPŠEJ technickej fakulte FCHPT STU sa môžeš stať jedným z nich. Vyššie percento vyliečených môže tak závisieť aj od teba. A nemusíš byť preto iba lekárom. Kto vie? Možno práve Ty zbavíš ľudí strachu zo závažných ochorení, ktoré spôsobujú najčastejšie príčiny úmrtí. Možno práve Ty prídeš na spôsob ako liečiť niektoré nádorové, kardiovaskulárne, nervové a iné ochorenia.

Urob správne rozhodnutie, poď študovať na NAJLEPŠIU technickú fakultu FCHPT STU

Ďalšie články

Náhľad článku

Študentská osobnosť Slovenska za rok 2022/2023 je Miroslava Mališová

Projekt Študentská osobnosť Slovenska podporujúci mladých vedcov organizuje každoročne Junior Chamber International pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky p. Zuzany Čaputovej a s odbornou garan...
23.05.2024
Náhľad článku

CHEMWEEK 2024 na FCHPT STU

Aj v tomto roku sa v dňoch od 29. januára do 2. februára 2024 uskutočnil na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT) týždeň otvorených dverí známy aj pod názvom CHEMWEEK 2024. O pripravo...
06.02.2024
Náhľad článku

Študentskou osobnosťou Slovenska za akademický rok 2021/2022 v prírodných vedách a chémii sa stal Ing. Lukáš Kolarič, PhD.

Nominovaný Lukáš Kolarič bol v akademickom roku 2021/2022 študentom štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v študijnom programe Chémia a technológ...
05.01.2023

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava