Máš
otázky?

Ilustračný obrázok
Chcel by som prísť študovať , ale nie som si istý, či si nájdem po škole uplatnenie.
Ikona pre rozkliknutie otázky
Ak sa absolvent FCHPT niečoho naozaj nemusí báť, je to uplatnenie. Naša fakulta ponúka také široké možnosti sebarealizácie a to v rôznych témach, že ako absolvent školy máš obrovskú konkurenčnú výhodu oproti ostatným. Máme veľkú výhodu, že náš vedecký výskum aj vzdelávacia činnosť vždy reflektujú na aktuálne trendy súčasnosti. Dnes je to najmä dôraz na ekológiu, ale aj efektivitu, či ľudské zdravie. Sme si istí a prax nás už naučila, že naši absolventi si veľmi rýchlo nájdu prácu a to poväčšine už počas školy.
Počul som, že fakulta je príliš náročná a učivo veľmi ťažké.
Ikona pre rozkliknutie otázky
Počul si správne. Preto aj naša fakulta bola dlhodobo vyhodnocovaná ako najlepšia technická fakulta v krajine. Úsilie našich študentov nie je márne. Kto chce byť naozaj dobrý, musí preto aj niečo obetovať. Po rokoch štúdia však prichádza úspech – častokrát v podobe medzinárodného uznania, služobných ciest do zahraničia či spoluprác s vedeckou špičkou. Mnohí naši dnes pracujú aj v zahraničí a vo svojich oblastiach sú renomovanými odborníkmi. A to si chceme udržať.Zároveň platí: ak chémiu začneš chápať, prestane byť ťažkou. A o jej pochopenie sa snažíme od prvého semestra na fakulte.
Bojím sa, že mám v matematike a chémií ešte stále medzery, a že učivo nezvládnem.
Ikona pre rozkliknutie otázky
Rátame s tým, že nie všetci stredoškoláci majú rovnakú úroveň ovládania prírodných vied. Preto ponúkame aj takzvaný nultý konverzný ročník. Funguje to tak, že sa študent prihlási na štúdium našej fakulty štandardným spôsobom, avšak neprihlási sa na klasický trojročný bakalársky program, ale tzv. štvorročný konverzný. Po zápise je normálne evidovaný ako vysokoškolák, riadny študent našej fakulty, navštevuje naše prednáškové sály a učebne. Jeho učebná látka je však upravená. Rok sa tak cielene pripravuje na to, aby doladil svoje schopnosti a vedomosti v prírodných vedách.
Čo ak zistím, že to nepotrebujem. Nestratil som rok úplne zbytočne?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Nestratil. Do 2 týždňov od začiatku semestra môžeš nastúpiť do riadneho prvého ročníka štúdia. Mechanizmus funguje aj opačne. Ak sa prihlásiš na trojročný bakalársky program a zistíš, že sa predsa len potrebuješ doučiť niektoré veci, bude ti umožnený prestup do konverzného ročníka. Funguje to samozrejme bez sankcií a bezplatne. Cieľom je predovšetkým komfort študenta.
Koľko ma bude stáť štúdium?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Štúdium na našej škole je bezplatné. Náklady, ktoré si študent musí uhradiť sám sú bežné, ako aj na iných štátnych školách. Bude si musieť dokúpiť niektoré knihy, pomôcky, električenku, ubytovanie a stravu. Výhoda našej fakulty spočíva v tom, že sme v centre Bratislavy, takže väčšina vecí je na dosah ruky pešou chôdzou. Stravovacie zariadenia máme priamo na fakulte – študenti majú zľavnené raňajkové aj obedové menu, platia cez tzv. kredit systém.
Aké ubytovanie mi fakulta ponúka?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Ubytovanie sa študentovi prideľuje na základe bodovacieho systému STU. Z praxe však vieme, že väčšina našich študentov končí na internáte Mladá Garda. Je to vynikajúci, ak nie najlepší internát v Bratislave, ktorý ponúka čisté a zrekonštruované izby, perfektné spoločné priestory, kde sa pravidelne organizujú spoločenské akcie. Ponúka obrovské možnosti športového vyžitia, keďže súčasťou jeho vybavenia je moderná bežecká dráha a udržiavané priestory pre iné klasické športy. Okrem toho ste z internátu za 10 minút na fakulte električkou, ktorá stojí priamo pred internátom. Oproti ubytovaniu sa nachádzajú potraviny Lidl a McDonald´s.
Mám rád šport. Sú priamo na fakulte možnosti športového vyžitia?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Je ich niekoľko. Fakulta má vlastnú športovú halu, telocvičňu a plne vybavené posilňovne so spinningom a moderným fitness zariadením. Organizujú sa aj pravidelné skupinové cvičenia a k dispozícií je študentom aj plaváreň. Hodiny telesnej výchovy a ďalšie tréningy sú vedené profesionálmi z Oddelenia telesnej výchovy. Organizujú sa aj podujatia, akými sú lyžiarske výcviky a splavy, ktoré už dnes nepatria medzi bežnú ponuku na školách.
Ako vyzerá na fakulte spoločenský život?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Na fakulte to žije. Študenti majú svoj spolok, ktorý sa volá CHEM. Častokrát sa stretávajú mimo študijných hodín pri neformálnej zábave, alebo hrách. Organizujú každoročnú Beániu chemikov, Športové dni, Chemický jarmok Chemshow, výstavu zamestnávateľov pre absolventov fakulty Chemday a ďalšie. Sú to akcie, na ktorých má človek možnosť spoznať nových ľudí, veľakrát z iných vedných disciplín. Naši študenti sú priaznivcami vedy a chémie, prečo sú často posielaní aj na rôzne veľtrhy vzdelávania a do médií.
Nie som gymnazista. Skončil som bežnú odbornú strednú školu. Mám na to, aby som študoval na FCHPT?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Samozrejme, že máš! Je celá plejáda ľudí, ktorí nie sú gymnazisti a úspešne ukončili štúdium na našej fakulte. Dokonca sa niektorí z nich uchytili až tak, že sú dnes váženými vedcami doma aj v zahraničí. Všetko je však v hlave. Kto chce a dá do toho všetko, bude úspešný.
Ako je to so štúdiom v zahraničí ? Umožňuje fakulta výmenné pobyty v zahraničí?
Ikona pre rozkliknutie otázky
Umožňuje a sú dokonca využívané v hojnom počte. Naši študenti už precestovali svet, pričom najčastejšie chodia v rámci programu Erasmus na európske univerzity. Máme podpísané dohody o poskytovaní výučby našim študentom so školami vo všetkých štátoch EÚ. Až 2 roky (rok v bakalárskom stupni a rok v inžinerskom stupni štúdia) je možné stráviť na zahraničných univerzitách, pričom poskytujeme granty na úrovni 500 – 600 Eur mesačne. Uznávanie štúdia zo zahraničia je samozrejmosťou.
Asi pôjdem radšej študovať do zahraničia. Myslím si, že tam mi ponúknu kvalitnejšie štúdium.
Ikona pre rozkliknutie otázky
Je to samozrejme tvoja voľba. Ale zo skúsenosti vieme, že je to častokrát naopak. Zahraniční študenti v čoraz väčšom počte chodia na stáže k nám, pretože doma nemajú také moderné vybavenie laboratórií ako máme my (posledné roky 60 až 80 študentov ročne prichádza zo zahraničných univerzít na študentské mobility v trvaní 1 až 2 semestre). U nás sa nachádza skutočne špičková technika. Navyše, na všetkých oddeleniach a ústavoch robíme aj komerčne zameraný výskum v spolupráci s priemyselnými podnikmi a so zahraničnými školami či inštitúciami a to študentov tiež priťahuje; lepšie sa pripravia na budúce zamestnanie.

Nenašiel si odpoveď na svoju otázku?

Pokojne sa nám ozvi a radi ti odpovieme! Pošli e-mail na: monika.chorvathova@stuba.sk

Buďme v kontakte
Sprav prvý krok

Adresa
Pedagogický útvar Monika Chorváthová monika.chorvathova@stuba.sk
Adresa
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Radlinského 9 812 37 Bratislava